Suomen ohjelmistoala kasvussa

12.6.2012

Suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 8 prosenttia vuonna 2011. Kasvua vetivät erityisesti pienet ja keskisuuret ohjelmistoyritykset. Suuremmilla pörssilistatuilla yrityksillä vuosi meni kohtalaisesti tai heikosti.

Ohjelmistoalan pk-yritykset merkittäviä työllistäjiä

Suomen pk-ohjelmistoyritykset ovat pääosin selvinnet vähin naarmuin Nokian tilanteen haittavaikutuksilta ja vain joka kymmenennen yrityksen liikevaihto on laskenut tilanteen johdosta.  Hyvin harva pk-yritys kokee ydinliiketoimintansa olevan uhattuna.

– Vaikka suurilla pörssiyhtiöillä ja erityisesti Nokian alihankkijoilla näyttää olleen hankala vuosi, pienempien yrityksien kohdalla vuosi 2011 oli selvästi positiivinen sekä kasvun että kannattavuuden parantuessa edellisvuodesta, Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö sanoo.

Ohjelmistoyrityskartoituksen arvion mukaan pk-ohjelmistoyritykset ovat viime aikoina palkanneet noin 650-850 Nokialta tai sen alihankkijoilta lähtenyttä ohjelmistoalan osaajaa.

Suuri osa ohjelmistoihin liittyvästä työstä tehdään varsinaisen ohjelmistoalan ulkopuolella. ETLA:n arvion mukaan Suomen teollisuuden viennistä noin kolmannes eli 17 miljardia euroa tulee tuotteista, jotka ovat ohjelmistoista riippuvaisia. ETLA arvioikin, että teollisuusyritykset työllistävät suoraan noin 9400 ohjelmistokehittäjää Suomessa.

Teollisuuden lisäksi ohjelmisto-osaamiselle on tarvetta myös mm. pankki-, rahoitus- ja vakuutusaloilla. Ohjelmisto-osaaminen onkin hyvin merkittävä tekijä koko kansantalouden työllistymisen ja veronmaksukyvyn kannalta.

Mobiili- ja pilvialustat kasvattavat suosiotaan

Kartoituksen mukaan suomalaiset ohjelmistoyritykset kehittävät ohjelmistoja eniten työpöytä- ja palvelinalustoille, mutta kasvu on voimakkainta mobiili- ja pilvialustoissa. Mobiiliohjelmistoja kehittävät yritykset kokevat tavoittelevansa selvästi laajempia markkinoita verrattuna muihin yrityksiin ja näkevät kasvumahdollisuutensa positiivisemmin. Hieman yli puolet vastanneista yrityksistä sanoi suunnittelevansa kehittävänsä ohjelmistoja mobiilialustoille vuonna 2013.

Tutkimus tehtiin viidennentoista kerran

Ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt 15 kerran. Kyselyyn vastasi 421 ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavaa yritystä.Tutkimuksen teki Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Software Business Lab (SBL) yhteistyössä Tekesin kanssa.

 

Lisätietoja: Tekes

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

TP kaipaa Suomeen lisää t&k-panostuksia

27.5.2016 Suomi on vaarassa menettää asemansa yhtenä Euroopan johtavista innovaatiomaista. Teollisuudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä edustava Teollisuuden palkansaajat TP korostaa, että ilman selkeää suunnanmuutosta taloudessa on edessä vielä paljon aiempaa kovemmat ajat. Kielteistä kehitystä vauhdittavat yhtä aikaa nopea korkean teknologian työpaikkojen väheneminen, yritysten t&k-panostusten lasku sekä valtion innovaatiorahoituksen leikkaukset. Viimeisin esimerkki tästä on ilmoitus Microsoft Mobilen Suomen toimintojen lopettamisesta.

Palkansaajien ansiot nousivat tammi–maaliskuussa

27.5.2016 Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi–maaliskuussa 1,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat yhtä paljon kuin nimellisansiot, koska kuluttajahinnat pysyivät ennallaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2015 tammi–maaliskuusta vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon yksityisellä sektorilla 1,3 prosenttia, valtiolla 1,9 prosenttia ja kuntasektorilla 1,0 prosenttia.

Salo: Poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia

25.5.2016 Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mukaan Microsoftin ja valtiovallan on tehtävä kaikkensa Microsoftilta irtisanottavien 1350 työntekijän uudelleen työllistymiseksi. – Nyt puhutaan aivan alansa huippuosaajista. Ensisijaisesti vastuu on Microsoftilla, jonka on kannettava vastuunsa ja hoidettava irtisanottaville edellytykset uuden työn löytymisen helpottamiseksi, hän sanoo. Salon mukaan nyt mitataan, onko huolehtiiko valtiovalta perustuslain mukaisesti työvoimasta ja työllisyydestä.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

3/2016
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 24.