Suomen ohjelmistoala kasvussa

12.6.2012

Suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 8 prosenttia vuonna 2011. Kasvua vetivät erityisesti pienet ja keskisuuret ohjelmistoyritykset. Suuremmilla pörssilistatuilla yrityksillä vuosi meni kohtalaisesti tai heikosti.

Ohjelmistoalan pk-yritykset merkittäviä työllistäjiä

Suomen pk-ohjelmistoyritykset ovat pääosin selvinnet vähin naarmuin Nokian tilanteen haittavaikutuksilta ja vain joka kymmenennen yrityksen liikevaihto on laskenut tilanteen johdosta.  Hyvin harva pk-yritys kokee ydinliiketoimintansa olevan uhattuna.

– Vaikka suurilla pörssiyhtiöillä ja erityisesti Nokian alihankkijoilla näyttää olleen hankala vuosi, pienempien yrityksien kohdalla vuosi 2011 oli selvästi positiivinen sekä kasvun että kannattavuuden parantuessa edellisvuodesta, Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö sanoo.

Ohjelmistoyrityskartoituksen arvion mukaan pk-ohjelmistoyritykset ovat viime aikoina palkanneet noin 650-850 Nokialta tai sen alihankkijoilta lähtenyttä ohjelmistoalan osaajaa.

Suuri osa ohjelmistoihin liittyvästä työstä tehdään varsinaisen ohjelmistoalan ulkopuolella. ETLA:n arvion mukaan Suomen teollisuuden viennistä noin kolmannes eli 17 miljardia euroa tulee tuotteista, jotka ovat ohjelmistoista riippuvaisia. ETLA arvioikin, että teollisuusyritykset työllistävät suoraan noin 9400 ohjelmistokehittäjää Suomessa.

Teollisuuden lisäksi ohjelmisto-osaamiselle on tarvetta myös mm. pankki-, rahoitus- ja vakuutusaloilla. Ohjelmisto-osaaminen onkin hyvin merkittävä tekijä koko kansantalouden työllistymisen ja veronmaksukyvyn kannalta.

Mobiili- ja pilvialustat kasvattavat suosiotaan

Kartoituksen mukaan suomalaiset ohjelmistoyritykset kehittävät ohjelmistoja eniten työpöytä- ja palvelinalustoille, mutta kasvu on voimakkainta mobiili- ja pilvialustoissa. Mobiiliohjelmistoja kehittävät yritykset kokevat tavoittelevansa selvästi laajempia markkinoita verrattuna muihin yrityksiin ja näkevät kasvumahdollisuutensa positiivisemmin. Hieman yli puolet vastanneista yrityksistä sanoi suunnittelevansa kehittävänsä ohjelmistoja mobiilialustoille vuonna 2013.

Tutkimus tehtiin viidennentoista kerran

Ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt 15 kerran. Kyselyyn vastasi 421 ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavaa yritystä.Tutkimuksen teki Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Software Business Lab (SBL) yhteistyössä Tekesin kanssa.

 

Lisätietoja: Tekes

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Uusi vaihtoehto työajan pidentämiselle 24 tunnilla

24.11.2016 Ilmankäsittely-yritys Fläkt Woods on sopinut uudenlaisen tavan pidentää työaikaa kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Kilpailukykysopimus pidentää ensi vuonna työaikaa 24 tunnilla nostamatta kuitenkaan työntekijöiden palkkaa. Sopimus pidennyksen toteutuksesta tehdään yrityskohtaisesti. Fläkt Woods on sopinut luottamushenkilöiden kanssa, että työajan pidennys jaetaan kolmeen kahdeksan tunnin osaan. Ne ovat työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistäminen, lean ja muut toimintatapojen ja oman työn kehittäminen sekä hyväntekeväisyys tai yleishyödyllinen työ tai vaihtoehtoinen kohde.

TP: Suomi tarvitsee tutkimus- ja kehitysinvestointeja

24.11.2016 Teollisuuden merkittävin ongelma tällä hetkellä ovat talouden hupenevat tuotekehitysinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 tutkimus- ja tuotekehityspanostukset putosivat alle kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta, kun tavoitteena pitäisi olla vähintään neljän prosentin osuus. Tällä hetkellä panostukset 2000-luvun puolivälin tasolla ja suunta on alaspäin. Yksistään teollisuuden pudotus vuonna 2015 oli yli 400 miljoonaa euroa.

Työaikasuojelu kuuluu kaikille

18.11.2016 Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo edellyttää, että uudessa työaikalaissa korjataan asiantuntijoiden työaikaan liittyvät ongelmat. Hän painottaa, että työaikalain ja työaikasuojelun on koskettava kaikkia. – Työantajapuolen tavoite näyttää olevan rajata asiantuntijat uuden työaikalain ulkopuolelle. Se ei käy. Työaikalakia on uudistettava niin, että minkään työntekijäryhmän työajan mittaaminen ja työaikasuojelu eivät jää sen ulkopuolelle, Salo sanoi avatessaan Insinööriliiton edustajakokouksen tänään Helsingissä.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

7/2016
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 50.