Suomen ohjelmistoala kasvussa

12.6.2012

Suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 8 prosenttia vuonna 2011. Kasvua vetivät erityisesti pienet ja keskisuuret ohjelmistoyritykset. Suuremmilla pörssilistatuilla yrityksillä vuosi meni kohtalaisesti tai heikosti.

Ohjelmistoalan pk-yritykset merkittäviä työllistäjiä

Suomen pk-ohjelmistoyritykset ovat pääosin selvinnet vähin naarmuin Nokian tilanteen haittavaikutuksilta ja vain joka kymmenennen yrityksen liikevaihto on laskenut tilanteen johdosta.  Hyvin harva pk-yritys kokee ydinliiketoimintansa olevan uhattuna.

– Vaikka suurilla pörssiyhtiöillä ja erityisesti Nokian alihankkijoilla näyttää olleen hankala vuosi, pienempien yrityksien kohdalla vuosi 2011 oli selvästi positiivinen sekä kasvun että kannattavuuden parantuessa edellisvuodesta, Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö sanoo.

Ohjelmistoyrityskartoituksen arvion mukaan pk-ohjelmistoyritykset ovat viime aikoina palkanneet noin 650-850 Nokialta tai sen alihankkijoilta lähtenyttä ohjelmistoalan osaajaa.

Suuri osa ohjelmistoihin liittyvästä työstä tehdään varsinaisen ohjelmistoalan ulkopuolella. ETLA:n arvion mukaan Suomen teollisuuden viennistä noin kolmannes eli 17 miljardia euroa tulee tuotteista, jotka ovat ohjelmistoista riippuvaisia. ETLA arvioikin, että teollisuusyritykset työllistävät suoraan noin 9400 ohjelmistokehittäjää Suomessa.

Teollisuuden lisäksi ohjelmisto-osaamiselle on tarvetta myös mm. pankki-, rahoitus- ja vakuutusaloilla. Ohjelmisto-osaaminen onkin hyvin merkittävä tekijä koko kansantalouden työllistymisen ja veronmaksukyvyn kannalta.

Mobiili- ja pilvialustat kasvattavat suosiotaan

Kartoituksen mukaan suomalaiset ohjelmistoyritykset kehittävät ohjelmistoja eniten työpöytä- ja palvelinalustoille, mutta kasvu on voimakkainta mobiili- ja pilvialustoissa. Mobiiliohjelmistoja kehittävät yritykset kokevat tavoittelevansa selvästi laajempia markkinoita verrattuna muihin yrityksiin ja näkevät kasvumahdollisuutensa positiivisemmin. Hieman yli puolet vastanneista yrityksistä sanoi suunnittelevansa kehittävänsä ohjelmistoja mobiilialustoille vuonna 2013.

Tutkimus tehtiin viidennentoista kerran

Ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt 15 kerran. Kyselyyn vastasi 421 ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavaa yritystä.Tutkimuksen teki Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Software Business Lab (SBL) yhteistyössä Tekesin kanssa.

 

Lisätietoja: Tekes

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Fjäder: Perhevapaajärjestelmän uudistaminen käyntiin jo tällä vaalikaudella

28.10.2016 Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder vaatii, että perhevapaajärjestelmän uudistaminen pitää aloittaa jo tällä vaalikaudella. Hän esittää, että maan hallitus tekee vuoden 2017 aikana poliittisen päätöksen vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisesta siten, että sen lähtökohtana on puhtaasti työllisyys ja tasa-arvo.

Insinööriliitto tyrmää Surin näkemyksen takaisinottovelvoitteesta

28.10.2016 Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo kummeksuu Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surin arviota, että takaisinottovelvoite jarruttaa yritysten uusien työntekijöiden palkkaamista. – Suomalaisessa työlainsäädännössä ei ole ainakaan liikaa työntekijän asemaa suojaavia pykäliä. Ei tilannetta työmarkkinoilla voi aivan villiksi päästää. Työntekijöihin ei voi suhtautua kuin koneen osiin, joita vaihdetaan, kun ne kuluvat, Salo sanoo.

Akavalaiset erittäin tyytymättömiä te-toimistojen palveluihin

26.10.2016 Akavalaiset ovat erittäin tyytymättömiä te-toimistojen palveluihin, kertoo tuore Akavan TNS-Gallupilla teettämä kysely. Jopa 56 prosenttia vastaajista on erittäin tai melko tyytymätön te-toimiston palvelun tehokkuuteen. Asiantuntijuuteen on erittäin tai melko tyytymätön 50 prosenttia vastaajista. Palvelun saatavuuden nopeuteen oli tyytymättömiä 45 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

6/2016
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 44.