Suomen ohjelmistoala kasvussa

12.6.2012

Suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 8 prosenttia vuonna 2011. Kasvua vetivät erityisesti pienet ja keskisuuret ohjelmistoyritykset. Suuremmilla pörssilistatuilla yrityksillä vuosi meni kohtalaisesti tai heikosti.

Ohjelmistoalan pk-yritykset merkittäviä työllistäjiä

Suomen pk-ohjelmistoyritykset ovat pääosin selvinnet vähin naarmuin Nokian tilanteen haittavaikutuksilta ja vain joka kymmenennen yrityksen liikevaihto on laskenut tilanteen johdosta.  Hyvin harva pk-yritys kokee ydinliiketoimintansa olevan uhattuna.

– Vaikka suurilla pörssiyhtiöillä ja erityisesti Nokian alihankkijoilla näyttää olleen hankala vuosi, pienempien yrityksien kohdalla vuosi 2011 oli selvästi positiivinen sekä kasvun että kannattavuuden parantuessa edellisvuodesta, Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö sanoo.

Ohjelmistoyrityskartoituksen arvion mukaan pk-ohjelmistoyritykset ovat viime aikoina palkanneet noin 650-850 Nokialta tai sen alihankkijoilta lähtenyttä ohjelmistoalan osaajaa.

Suuri osa ohjelmistoihin liittyvästä työstä tehdään varsinaisen ohjelmistoalan ulkopuolella. ETLA:n arvion mukaan Suomen teollisuuden viennistä noin kolmannes eli 17 miljardia euroa tulee tuotteista, jotka ovat ohjelmistoista riippuvaisia. ETLA arvioikin, että teollisuusyritykset työllistävät suoraan noin 9400 ohjelmistokehittäjää Suomessa.

Teollisuuden lisäksi ohjelmisto-osaamiselle on tarvetta myös mm. pankki-, rahoitus- ja vakuutusaloilla. Ohjelmisto-osaaminen onkin hyvin merkittävä tekijä koko kansantalouden työllistymisen ja veronmaksukyvyn kannalta.

Mobiili- ja pilvialustat kasvattavat suosiotaan

Kartoituksen mukaan suomalaiset ohjelmistoyritykset kehittävät ohjelmistoja eniten työpöytä- ja palvelinalustoille, mutta kasvu on voimakkainta mobiili- ja pilvialustoissa. Mobiiliohjelmistoja kehittävät yritykset kokevat tavoittelevansa selvästi laajempia markkinoita verrattuna muihin yrityksiin ja näkevät kasvumahdollisuutensa positiivisemmin. Hieman yli puolet vastanneista yrityksistä sanoi suunnittelevansa kehittävänsä ohjelmistoja mobiilialustoille vuonna 2013.

Tutkimus tehtiin viidennentoista kerran

Ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt 15 kerran. Kyselyyn vastasi 421 ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavaa yritystä.Tutkimuksen teki Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Software Business Lab (SBL) yhteistyössä Tekesin kanssa.

 

Lisätietoja: Tekes

Uusimmat uutiset Näytä kaikki

Microsoftin yt-neuvottelut päättyivät

13.7.2016 Microsoftin yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yhtiö vähentää Suomesta enintään 1 350 matkapuhelinliiketoimintaan liittyvää työpaikkaa. Microsoft Mobilen toiminnan loppuminen tarkoittaa puhelimien suunnittelun ja valmistuksen lopettamista Suomessa sekä koko Tampereen yksikön lakkauttamista. Henkilöstövähennykset toteutuvat vaiheittain. Valtaosa vähennyksistä toteutuu pian yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen, loput kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Korkeakoulutetut nuoret haluavat työelämältään vakautta

12.7.2016 Korkeakoulutetut nuoret haluavat tulevaisuuden työelämältä vakautta ja turvaa, kertoo Akavan TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimus. 20–35-vuotiaat arvostavat eniten vakaata toimeentuloa ja suurin osa työskentelisi mieluiten palkansaajana (69 prosenttia). Jopa 63 prosenttia nuorista piti vakaata toimeentuloa erittäin tärkeänä ja 35 prosenttia melko tärkeänä. Vakaita työsuhteita piti erittäin tärkeänä 50 prosenttia ja melko tärkeänä 39 prosenttia. Tärkeänä pidettiin myös osaamisen kehittämistä ja työn joustavuutta.

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa prosentin vuoden takaisesta

8.7.2016 Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 toukokuussa prosentin suurempi kuin vuoden 2015 toukokuussa. Tammi-toukokuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 0,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kausitasoitettu tuotanto väheni toukokuussa 0,5 prosenttia huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia.

Insinööri–näköislehti Arkisto

Insinööri

4/2016
Näköislehti › PDF-tiedosto ›Lehtiarkisto › Ratkaisut kakuroon
ja Tiukkaan trioon ›

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 34.