Toimitus

5.2.2009

Päätoimittaja
Jari Rauhamäki
puh. 0201 801 847

Tiedottaja
Janne Luotola
puh. 0201 801 801

Toimitussihteeri
Kirsi Tamminen
puh. 0201 801 819